Tytuł projektu:

„Zakup innowacyjnej linii technologicznej do cięcia oraz obróbki kamienia wraz ze zintegrowanym systemem pomiaru i oprogramowaniem do przetwarzania danych”

 

Cel projektu

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PRODMAR, poprzez zakup innowacyjnych urządzeń produkcyjnych, pomiarowych oraz oprogramowania, które umożliwią wprowadzenie na rynek nowych obecnie niedostępnych produktów.

Planowane efekty:

Jako efekt projektu zakłada się wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji elementów z kamienia naturalnego oraz jego konglomeratów, umożliwiającej wprowadzenie do oferty firmy nowych produktów. Zastosowanie innowacyjnych urządzeń będzie wiązało się także z przystosowaniem zakładu do nowych warunków wynikających z innych, bardziej wydajnych i precyzyjnych technologii. Powyższe zmiany będą miały wpływ na wszystkie aspekty funkcjonowania firmy, w tym na organizację, zarządzanie oraz warunki pracy. Rezultatem projektu będzie także zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Nr projektu: RPSW.02.05.00-26-0061/17

Wartość projektu: 1 025 397,35 zł

Wartość przyznanego dofinansowania UE: 508 829,75 zł

Blaty kuchenne granitowe i kwarcowe, parapety, schody oraz wiele innych elementów z granitu, marmuru, trawertynu i konglomeratu...